เหรียญรุ่นเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ 5 ทศวรรษ

Last updated: 2019-05-29  | 

 กะไหล่ทองลงยาสีแดง

 กะไหล่ทองลงยาสีน้ำเงิน

 กะไหล่ทองลงยาสีเขียว

 กะไหล่ทองลงยาสีถมดำ

 กะไหล่ทองลงยาลายธงชาติ

 

ชุดกรรมการ
1 เนื้ออัลปาก้าลงยาลายธงชาติ  1 เหรียญ  
2 เนื้อทองระฆังลงยาลายธงชาติ  1เหรียญ
3 เนื้อทองแดงลงยาลายธงชาติ 1 เหรียญ  
4 เนื้อตะกั่วหลังกึ่งเรียบ  1 เหรียญ 
5 เนื้อทองแดงผิวรุ้งหน้ากากทองสัตตะ 2เหรียญ
6 เนื้อทองฝาบาตรไม่ตัดปีก 2 เหรียญ  
7 เนื้อชนวนไม่ตัดปีก 2 เหรียญ 

 ทองแดงมันปู

เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก  

ชนวนหน้ากากเงิน

 นวโลหะหน้ากากเงิน 

 นวโลหะหน้ากากเงินลงยาจีวร

  แจกกรรมการ เนื้อเงิน 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com