คาถาบูชาพญาศรีสัตตนาคราช

Last updated: 2019-05-29  | 

คาถาบูชาพญาศรีสัตตนาคราช

จุดธูปหอม 19 ดอก พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

กาเยะนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา

อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง

อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

คำแปล

ข้าพเจ้า ขอน้อมกาย วาจา

และจิตใจ กราบไว้วันทา

พญานาคะราช นามว่า

ศรีสัตตนาคราชตนนี้

ขอความสุขสวัสดี จงบัง

เกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ

Powered by MakeWebEasy.com