ประวัติหลวงพ่อสนั่น สุนันโท วัดกลางราชครูธาราม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Last updated: 29 พ.ค. 2562  | 

ประวัติหลวงพ่อสนั่น สุนันโท วัดกลางราชครูธาราม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ชื่อ พระครูอุโฆษธรรมนันท์ สุนนฺโทมหาเถร อายุ ๗๓ พรรษา ๓๓ วิทยฐานะ น.ธ.เอก
วัดกลางราชครูธาราม ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกลางราชครูธาราม – รองเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ – พระอุปัชฌาย์
…………………………………………………………………


สถานะเดิม ชื่อ สนั่น นามสกุล นามสกุล มีพัฒนะ
เกิดวัน ๔ ฯ ๕ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖
บิดาชื่อ นายเงิน มารดาชื่อ นาง หวล มีพัฒนะ
ภูมิลำเนา ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
บรรพชา วัน ๑ ฯ ๘ -๘ ค่ำ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดไทรย์ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมจริยคุณ วัดไทรย์ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อุปสมบท วัน ๑ ฯ ๘ -๘ ค่ำ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดไทรย์ ตำบลป่างิ้ว
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมจริยคุณ วัดไทรย์ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสงิด สุภทฺโท วัดซับงูเหลือม ตำบลบัวชุม อำเภอลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการปัญญา(ต้อย) พุทฺธสาโร วัดจันทร์มณี ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
วิทยฐานะ พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนชุมชนวัดลิ้นทอง ตำบล
มหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้นักธรรมชั้น เอก สำนักเรียนวัดบางจัก คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง
ความรู้พิเศษ มีความรู้ทางช่างเครื่องยนต์
ความชำนาญการ การแสดง บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม
งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลางราชครูธาราม
ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๓๑ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางราชครูธาราม
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ – พระอนุสาวนาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดแปดแก้ว ตำบลหัวตะพาน
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๕๒ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท

ประวัติในการรำ่เรียนวิทยาอาคมของหลวงพ่อสนั่น
หลวงพ่อสนั่นเป็นเด็กวัดตั้งแต่ยังเด็กๆ คอยบีบนวดให้กับพระครูวิเศษธรรมวาที หรือหลวงพ่อแพ เกศโร (เจ้าอาวาสในขณะนั้นและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า) หลวงพ่อสนั่นคอยดูเเลหลวงพ่อแพอย่างใกล้ชิด จนหลวงพ่อแพไว้วางใจ จึงถ่ายทอดวิทยาอาคมที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่ศุข ให้หลวงพ่อสนั่นจนหมด แล้วต่อมาพอหลวงพ่อสนั่นท่านอายุได้ ๗ ขวบเกิดอาการป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ เข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลก็ไม่หาย จนได้หมอศรี (ฆราวาสผู้ทรงเวทย์ ในเมืองวิเศษ เก่งเรื่อง การทำสมุนไพร และการทำน้ำมนต์) รักษาหลวงพ่อสนั่นจนหาย แล้วหลวงพ่อสนั่นจึงฝากตัวเป็นศิษย์หมอศรี เวลาหมอศรีจะเดินทางไปยกศาล หรือไปทำน้ำมนต์ที่ไหน หลวงพ่อสนั่นก็จะติดตามไปทุกที่ จนหมอศรีได้ถ่ายทอดวิทยาอาคมให้หลวงพ่อสนั่นจนสิ้น พอหลวงพ่อสนั่นอายุครบบวชจึงเข้าทำการบรรพชาอุปสมบท(ครั้งที่๑) โดยมีพระครูวิเศษธรรมวาที หลวงพ่อแพ เกศโร เจ้าอาวาสวัดกลางราชครูธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ แต่หลวงพ่อสนั่นบวชได้แค่ ๒ ปี ก็จำต้องลาสิกขา เพื่อไปเป็นทหารอากาศ ล่วงเลยจนหลวงพ่อสนั่นท่านอายุได้ ๔๐ ปีท่านได้เกิดเบื่อในทางโลกจึงได้เข้าสู้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์อีกครั้ง(ครั้งที่๒) โดยมีพระครูเกษมจริยคุณ หรือหลวงพ่อฟื้น(ท่านเป็นพระเกจิที่เชี่ยวชาญ อาคม เวทย์มนต์ด้านแคล้วคลาด เมตตา มหาเสน่ห์ โชคลาภ ลูกสิษย์ หลวงพ่อ ประโยชน์ วัดนาลับแลง หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง สืบทอดวิชาสาย หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดไทรย์ หลวงพ่อสนั่นได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฟื้น หลวงพ่อฟื่นก็ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงพ่อสนั่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอักขระเลขยัน คาถาอาคม ในครั้งที่หลวงพ่อสนั่น สุนันโท ท่านเป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่อสนั่น สุนันโท ท่านจะลงโบสถ์เป็นคู่สวดคู่กับพระครูไพโรจน์วิริยะคุณ(ช้อย) วัดท่าชุมนุม โดยมีพระมหาทองใบ ฐิตจิตโต วัดอบทม เป็นอุปัชญาย์ ทั้ง ๓ รูปนี้จะลงพร้อมด้วยกันเสมอเพราะหลวงพ่อสนั่น สุนันโท ท่านได้ฝากตัวเป็ยลูกศิษย์ หลวงพ่อพระมหาทองใบ วัดอบทม หลวงพ่อทองใบ ท่านก็ได้เมตตาสอนวิชาการทำน้ำพระพุทธมนต์ วิชาลงตะกรุดโทน และอีกหลายวิชา ตัวของหลวงพ่อสนั่นท่านเอง ไม่สนับสนุนเรื่องสร้างวัตถุมงคลมากนัก เพราะท่านเห็นว่าจะมีคนมาว่าวัดได้ว่าขายเหล็กกิน แต่ลูกศิษย์ทั้งหลายก็ขออนุญาตจัดสร้างขึ้น เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสนั่นท่าน ออกปี ๕๓ ..ฯลฯ..

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้